всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 59 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Велико Търново
община
Стражица
землище
Виноград
площ/дка
200
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
870
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт