всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 51 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Ямбол
община
Болярово
землище
Попово
площ/дка
400
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1150
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт