всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 32 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
София
община
Сливница
землище
Сливница
площ/дка
100
категория
5
начин на трайно ползване
друго
цена лв/дка
30000
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
К.Петков
телефон за контакт
0885310670
агенция
Геоимоти
град /област
София-град
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.