всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 16 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Созопол
землище
Росен
площ/дка
15.5
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1850
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт