всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 19 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Кърджали
община
Кърджали
землище
Звиница
площ/дка
8
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
600
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
026018
e-mail
телефон за контакт