всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 35 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Крушари
землище
Телериг
площ/дка
29
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3300
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт