всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 17 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Раднево
землище
Трънково
площ/дка
57.445
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1100
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт