всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 43 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Ямбол
община
Стралджа
землище
Леярово
площ/дка
149.29
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1050
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт