всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 13 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Братя Даскалови
землище
Горно ново село
площ/дка
23
категория
8
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
400
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Георги Митов
телефон за контакт
0898 52 59 83
агенция
Имоти "МИТОВ" - Казанлък
град /област
Стара Загора
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.