всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 17 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Карнобат
землище
Соколово
площ/дка
57.797
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1250
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Теодора Григорова
телефон за контакт
0889 38 68 58; 062/58 85 58
агенция
АГРО КЛАС - ТЕ
град /област
Велико Търново
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.