всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 11 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Стара Загора
землище
Михайлово
площ/дка
13
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
900
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Младенова
телефон за контакт
0893260267
агенция
АГИ
град /област
Стара Загора
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.