всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 33 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Ведрина
площ/дка
35
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2250
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
IVANOV
телефон за контакт
0894 66 39 38
агенция
"ДОБРУДЖА"
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
https://www.homes.bg/company/olimpya
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.