всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 9 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Сливен
община
Котел
землище
Котел
площ/дка
26
категория
9
начин на трайно ползване
пасище/мера/ливада
цена лв/дка
250
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
IVANOV
телефон за контакт
0894 66 39 38
агенция
"ДОБРУДЖА"
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
www.olimpya.imot.bg ; www.olimpya.homes.bg ; www.atlantic.imot.bg ; www.atlantic.homes.bg
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.