всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 35 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Мъглиж
землище
Тулово
площ/дка
140
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1250
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт