всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 24 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Търговище
община
Омуртаг
землище
Омуртаг
площ/дка
5
категория
6
начин на трайно ползване
овощна градина
цена лв/дка
500
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
223019
e-mail
телефон за контакт