всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 30 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Орлова могила
площ/дка
42
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2000
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Н.Енева
телефон за контакт
0894633622
агенция
"НЕДА"- Надя Енева
град /област
Добрич
skype
nadia-eneva
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.