всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 8 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Пловдив
община
Карлово
землище
Певците
площ/дка
5.5
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
800
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
065100
e-mail
телефон за контакт