всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 22 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Ветрино
землище
Момчилово
площ/дка
3
категория
2
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
П.Иванова
телефон за контакт
0877 806038
агенция
КОНКОРДИ
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.