всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 47 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Раднево
землище
Сърнево
площ/дка
671
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1450
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
К.Петков
телефон за контакт
0885310670
агенция
Геоимоти
град /област
София-град
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.