всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 6 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Кюстендил
община
Дупница
землище
Тополница
площ/дка
4.664
категория
9
начин на трайно ползване
пасище/мера/ливада
цена лв/дка
700
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
111001
e-mail
телефон за контакт