всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 23 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аксаково
землище
Доброглед
площ/дка
6
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
neli
телефон за контакт
0988379192
име на фирма
не е посочено
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено