всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 47 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Кюстендил
община
Кюстендил
землище
Таваличево
площ/дка
13
категория
6
начин на трайно ползване
овощна градина
цена лв/дка
2690
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт