всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 21 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Средец
землище
Дебелт
площ/дка
9
категория
9
начин на трайно ползване
друго
цена лв/дка
5000
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт