всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 19 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аксаково
землище
Доброглед
площ/дка
6
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1300
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт