всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 40 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Търговище
община
Антоново
землище
Стеврек
площ/дка
52
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
450
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт