всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 49 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аврен
землище
Дъбравино
площ/дка
10
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Добрев
телефон за контакт
0888203514
арендатор
добрев
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено