всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 6 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Благоевград
община
Сандански
землище
Лебница
площ/дка
2.8
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1100
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Борисов
телефон за контакт
0988885434
агенция
МОДУЛ
град /област
София
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.