всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 43 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Шумен
община
Никола Козлево
землище
Красен дол
площ/дка
130
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1300
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Ивелина Иванова
телефон за контакт
0898 748787
агенция
"Парадайс Естейт"
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.