всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 40 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Пазарджик
община
Пазарджик
землище
Дебръщица
площ/дка
9005
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1000
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
между 30 и 40
No на имот
655646
e-mail
телефон за контакт