всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 5 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Благоевград
община
Петрич
землище
Петрич
площ/дка
5.68
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
800
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
56126.277.7
e-mail
телефон за контакт