всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 98 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Суворово
землище
Суворово
площ/дка
19
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1700
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
087005
e-mail
телефон за контакт