всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 114 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Търговище
община
Търговище
землище
Буховци
площ/дка
36
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1100
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Даниел Пенчев
телефон за контакт
0897997775,054802464
агенция
mobidik
град /област
Шумен
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.