всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 30 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Търговище
община
Попово
землище
Цар Асен
площ/дка
10.251
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Павлина Дочева
телефон за контакт
0896611810
име на фирма
не е посочено
град /област
Шумен
skype
не е посочено
web site
не е посочено