всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 98 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Силистра
община
Алфатар
землище
Алфатар
площ/дка
20.43
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1550
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Б.Костова
телефон за контакт
0878 53 0616; 0893315489
агенция
БОНУС
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.