всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 164 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Силистра
община
Алфатар
землище
Алфатар
площ/дка
20
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1550
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Друмев
телефон за контакт
0889507474
име на фирма
"Сигма-Д" EOOД
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
www.sigmazemi.com