всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 44 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Велико Търново
община
Стражица
землище
Кесарево
площ/дка
20
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
150
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Наско Атанасов
телефон за контакт
0899 44 01 77
агенция
ЕТ“Еверест“-Наско Атанасов
град /област
Габрово
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.