всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 51 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Опан
землище
Средец
площ/дка
10.67
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1050
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Росица Гавазова
телефон за контакт
0897868671
агенция
ЗЕМЯ ООД
град /област
Стара Загора
skype
не е посочено
web site
www.zemia.info
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.