всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 35 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Ямбол
община
Елхово
землище
Лалково
площ/дка
41.299
категория
10
начин на трайно ползване
друго
цена лв/дка
500
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Росица Гавазова
телефон за контакт
0897868671
агенция
ЗЕМЯ ООД
град /област
Стара Загора
skype
не е посочено
web site
www.zemia.info
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.