всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 78 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Тервел
землище
Кочмар
площ/дка
31
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1800
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт