всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 21 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Братя Даскалови
землище
Горно Белево
площ/дка
19
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
850
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Николай Иванов
телефон за контакт
0888 78 75 14; 0878 74 11 02
агенция
"ПЕРЕЛИК"
град /област
Стара Загора
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.