всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 63 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Вълчи дол
землище
Червенци
площ/дка
8.7
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2300
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт