всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 23 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Монтана
община
Вършец
землище
Вършец
площ/дка
365
категория
1
начин на трайно ползване
пасище/мера/ливада
цена лв/дка
4890
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт