всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 33 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аксаково
землище
Осеново
площ/дка
10
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Илко Стоев
телефон за контакт
052/ 61 00 70 , 0888/70 54 67
агенция
Североизточни имоти ЕООД
град /област
Варна
skype
ilkostoev1
web site
northeastbg.com
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.