всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 3 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Бранище
площ/дка
1
категория
1
начин на трайно ползване
лозе
цена лв/дка
34000
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Пенев
телефон за контакт
0899 115 515
име на фирма
не е посочено
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено