всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 17 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Велико Търново
община
Стражица
землище
Асеново
площ/дка
24.537
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
400
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Катя Йорданова
телефон за контакт
062/575 558, 0887 555 844, 0895175917
агенция
АДИНА-АСТРЕЯ ЕООД
град /област
Велико Търново
skype
adina_vt
web site
www.adina-bg.eu
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.