всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 36 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
София
община
Божурище
землище
Мала Раковица
площ/дка
54
категория
8
начин на трайно ползване
пасище/мера/ливада
цена лв/дка
300
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
АННА МАТЕЕВА
телефон за контакт
0878582388
име на фирма
ПРОГРЕС ПАРТНЕРС
град /област
София-град
skype
не е посочено
web site
не е посочено