всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 40 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Паскалево
площ/дка
11
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2300
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Росица Кънчева
телефон за контакт
052641171 0897966456
агенция
Роспропърти
град /област
Варна
skype
rospropety
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.