всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 23 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Вълчи дол
землище
Искър
площ/дка
36
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1550
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Росица Кънчева
телефон за контакт
052641171 0897966456
агенция
Роспропърти
град /област
Варна
skype
rospropety
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.