всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 62 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Шумен
община
Смядово
землище
Смядово
площ/дка
17
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
900
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Ивелина Иванова
телефон за контакт
052/600-277; 0896/633424; 0878/188428
агенция
АДМИРАЛ Варна
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
admiralbg.com
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.