всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 43 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Монтана
община
Берковица
землище
Замфирово
площ/дка
37.8
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1300
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Васил Лазаров
телефон за контакт
0898654085
име на фирма
не е посочено
град /област
София
skype
не е посочено
web site
не е посочено